Wsparcie w realizacji zadania “Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Wiązowie” W

Nasza jednostka otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowanie do realizacji zadania “Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Wiązowie”
Wartość ogólna zadania: 797 778,00 zł.
Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu: 330 000,00 zł.

Więcej …