Wsparcie w ramach programu “Mały Strażak”

Miło nam ogłosić że, Nasza jednostka otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowanie do zakupu następującego sprzętu: stojaka hydrantowego DN80 2×75 (B/BB), motopompy pływającej Niagara Plus, motopompy szlamowej, lancy gaśniczej M35x700/52, ubrań specjalnych Tychem F, pokrowców na buty Tychem F, rękawic chemoodpornych 450, smoka ssawnego prostego 110, Smoka do pompy szlamowej SPS-75-90/O, pływaków b/zatrzaśnika.
Dofinansowanie na sprzęt otrzymaliśmy w ramach zadania pod nazwą: Unowocześnieni potencjału techniczno – chemicznego z jednostki OSP Wiązów poprzez zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Mały Strażak”.
Wartość ogólna zadania: 17 100,34 zł.
Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu: 15 390,31 zł.
Dotacja z UMiG Wiązów: 1 710,03 zł.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.