Statystyka wyjazdów OSP w roku 2019 r

Statystyka wyjazdów OSP w roku 2019 r.

pozary
mz
af
POŻARY
51
MIEJSCOWE
ZAGROŻENIA

79
ALARMY
FAŁSZYWE

4

Statystyka wyjazdów OSP w 2019 roku

Stan na dzień: 31.12.2019 r.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.