Zajęcia z podstawami pierwszej pomocy dla młodzieży klas trzecich Gimanazjum w Wiązowie

W dniu 27-01-2017r. druhowie z naszej jednostki zostali zaproszeni przez dyrekcje Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie do prowadzenia lekcje z trzecimi klasami gimnazjum.
Lekcje miały na celu zapoznanie młodzieży z podstawami pierwszej pomocy oraz działaniem i obsługą automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED).

Zajecia dla klas trzecich gimnazjumZajecia dla klas trzecich gimnazjum

Bookmark the permalink.

Comments are closed.