Kolejna edycja OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2017 za nami!

         W dniu 08.02.2017 w Zespole Szkół Publicznych w Wiązowie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju na szczeblu miejsko-gminnym uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych na terenie naszej Gminy oraz z gimnazjum w Wiązowie. Nad poprawnym przebiegiem turnieju czuwała Komisja w następującym składzie: dh Łukasz Mazur – Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wiązowie; dh Paweł Dawidowicz- Komendant Gminny ZOSP RP w Wiązowie; Pani Dorota Makowska – SP w Wawrzyszów; Pani Joanna Kopeć- SP Jaworów; Pani Wioletta Kulicka -ZSP Wiązów; Pani Beata Mikitowicz – ZSP Wiązów. W czasie przerwy między etapem pisemnym, a ustnym uczestnicy turnieju mieli okazje wysłuchać prelekcji m.in. z zakresu ratownictwa medycznego oraz programu „Bezpieczne ferie” wygłoszonej przez sekcyjnego Mariusza Krupę, który jest zawodowym strażakiem w PSP w Strzelinie, a także członkiem OSP Jutrzyna oraz sprawdzić się w części praktycznej. Na koniec zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki od organizatorów, ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Wiązów. Zwycięzcą gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych, które odbędą się na terenie Gminy Borów.

OTWP 2017OTWP 2017

 Zwycięscy eliminacji gminnych w grupie wiekowej – szkoły podstawowe.

Zwycięscy eliminacji gminnych w grupie wiekowej – szkoły gimnazjalne.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.