1% DLA STRAŻAKÓW

Ochotnicza Straż Pożarna Wiązów wspólnie ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się z OSP o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.
Początek kazdego roku to czas rozliczania podatków za ubiegły rok. Jak co roku jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia Związku OSP RP poprzez odpis 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych jak:
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
Środki uzyskane z 1% za pośrednictwem Związku OSP RP wspomogą finansowo nasze jednostki głównie Ochotnicze Straże Pożarne. Musimy, więc przekonać podatników, że każda złotówka ma znaczenie.
Przypomnijmy

  • 1% to jedna setna części podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wskazanej przez siebie jednostce.
  • 1% jest wskazaniem dla Urzędu Skarbowego, który 1% naszego podatku przekaże Związkowi OSP RP a 99% podatku przekaże do budżetu państwa to znaczy.
  • 1% podatku, który i tak płacimy, przekazany będzie do Związku OSP RP zamiast do budżetu.
  • 1% nie zwiększy naszych zobowiązań wobec budżetu jak również nie zmniejszy kwoty ewentualnego zwrotu podatku.
  • Jeśli nie wskażemy swojej jednostki, to nasz 1% trafi do budżetu.
  • Jeśli sami nie wskażemy, komu przekazać 1% podatku, nikt nie zrobi tego za nas.

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2012 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS: 0000116212.
UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
w części “INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy „Cel szczegółowy 1%”.

dane naszej jednostki –

OSP WIĄZÓW, UL. 1 GO MAJA 17, 57-120 WIĄZÓW

KROK PIERWSZY – WYBIERZ JAKO OPP ZWIĄZEK OSP RP.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Nr KRS: 0000116212.
Możesz to sprawdzić zaglądając do serwisu informacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej albo do bazy organizacji pożytku publicznego .

KROK DRUGI – NR KRS ZWIĄZKU OSP RP WPISZ DO PIT.

Klamka zapadła? Wybrałeś Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej! Nasz numer KRS wpisz do swojego PIT-u.

W formularzu:
PIT-28 – rubryka 125,
PIT-36 – rubryka 302,
PIT-36L – rubryka 105,
PIT-37 – rubryka 123,
PIT-38 – rubryka 58,
PIT-39 – rubryka 51,

KROK TRZECI – WYLICZ 1 PROC.

W formularzu PIT wpisujesz kwotę, jaką chcesz przekazać na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. To nie może być więcej niż 1 proc. twojego rocznego podatku. Ale może być mniej. Załóżmy, że chcesz przekazać 1 proc. Obliczanie nie jest trudne – należy kwotę podatku należnego pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100.

Wyliczoną sumę wpisz w rubrykę:
PIT-28 – rubryka 126,
PIT-36 – rubryka 303,
PIT-36L – rubryka 106,
PIT-37 – rubryka 124,
PIT-38 – rubryka 59,
PIT-39 – rubryka 52,

KROK CZWARTY – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1%.

W informacji uzupełniającej jest specjalna rubryka, w której możesz wskazać konkretny cel, na który mają pójść pieniądze z twojego 1 proc. podatku. W naszym przypadku może to być każda jednostka ochrony przeciwpożarowej. Zaproponuj swoją ochotnicza straż pożarną. Podaj skróconą nazwę OSP i jej dokładny adres włącznie z kodem pocztowym.

OSP WIĄZÓW, UL. 1 GO MAJA 17, 57-120 WIĄZÓW.

W formularzu:
PIT-28 – rubryka 127,
PIT-36 – rubryka 304,
PIT-36L – rubryka 107,
PIT-37 – rubryka 125,
PIT-38 – rubryka 60,
PIT-39 – rubryka 53,

KROK PIĄTY – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – WYRAŻAM ZGODĘ.

W informacji uzupełniającej jest następna specjalna rubryka, w której możesz wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał twoje dane (imię, nazwisko, adres i kwotę 1 proc.) Dzięki temu Twoja OSP będzie Ci mogła podziękować. Być może poinformuje Cię też o tym, jak wykorzystała twój 1 proc. podatku.

Zaznacz krzyżykiem kwadracik:
PIT-28 – rubryka 128,
PIT-36 – rubryka 305,
PIT-36L – rubryka 108,
PIT-37 – rubryka 126,
PIT-38 – rubryka 61,
PIT-39 – rubryka 54,

KROK SZÓSTY – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – DODATKOWE INFORMACJE.

W tej części informacji uzupełniającej możesz podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z Tobą czyli podatnikiem ( telefon, e-mail):

PIT-28 – rubryka 129,
PIT-36 – rubryka 306,
PIT-36L – rubryka 109,
PIT-37 – rubryka 127,
PIT-38 – rubryka 62,
PIT-39 – rubryka 55,

KROK SIÓDMY – PIENIĄDZE IDĄ DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ZA POŚREDNICTWEM ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Trzeba prawidłowo wypełnić wszystkie rubryki PIT-u, podpisać zeznanie i złożyć je w urzędzie skarbowym. Wpisanie numeru KRS i kwoty, którą chcesz podarować, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku “o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskie”. Teraz, fiskus przekaże pieniądze z 1 proc. Nie musisz już sobie tym zaprzątać głowy.

1 PROCENT1 PROCENT
Bookmark the permalink.

Comments are closed.