Siłownia już działa!!!

Informujemy, że nasza siłownia strażacka już działa i serdecznie zapraszamy wszystkich druhów OSP WIĄZÓW do wspólnych ćwiczeń.

Dni otwarcia;

Poniedziałek 17-20
Środa 17-20
Piątek 17-20

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 1. Trenowanie w siłowni odbywać się powinno tylko pod nadzorem trenera, instruktora, nauczyciela.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na siłowni tylko pod nadzorem trenera, instruktora lub nauczyciela.
 3. Z urządzeń siłowni mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań do uprawiania sportów siłowych, i które potwierdzą na piśmie „ że zapoznały się z regulaminem korzystania z siłowni”.
 4. Każdorazowe korzystanie z siłowni musi być zgłoszone administratorowi obiektu.
 5. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do posiadania stroju oraz obuwia sportowego.
 6. Zabrania się wchodzenia do sali ćwiczeń w okryciach wierzchnich i butach.
 7. Na siłowni nie może przebywać mniej niż 2 osoby.
 8. Zabrania się korzystania z siłowni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, itp.
 9. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.
 10. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 11. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej lub administratorowi.
 12. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenie przy sztandze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć trener lub osoba nadzorująca powinna sprawdzić stan techniczny urządzeń.
 13. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 14. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest trener, instruktor lub nauczyciel oraz osoby pełnoletnie korzystające z siłowni.
 15. Na terenie siłowni obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz używania wszelkiego rodzaju rzeczy z elementami szklanymi.
 16. Osoby przyczyniające się do niszczenia sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 17. Za rzeczy wartościowe pozostawione w sali ćwiczeń administrator nie odpowiada.
kuźniakuźnia
Bookmark the permalink.

Comments are closed.