Wsparcie w realizacji zadania “Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Wiązowie” W

Nasza jednostka otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowanie do realizacji zadania “Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Wiązowie”
Wartość ogólna zadania: 797 778,00 zł.
Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu: 330 000,00 zł.

Wsparcie w ramach programu “Mały Strażak”

Miło nam ogłosić że, Nasza jednostka otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowanie do zakupu następującego sprzętu: stojaka hydrantowego DN80 2×75 (B/BB), …

PIERWSZA POMOC w Szkole Podstawowej w Jaworowie

Druhowie z naszej jednostki uczestniczyli dziś w lekcji pokazowej w szkole podstawowej w Jaworowie.

Ćwiczenia “MŁYN 2017” – 20 maja 2017r.

Kolejna edycja OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2017 za nami!

Zajęcia z podstawami pierwszej pomocy dla młodzieży klas trzecich Gimanazjum w Wiązowie

Klasy mundurowe z wizytą w OSP Wiązów

Twój miś może zostać ratownikiem

Statystyka wyjazdów OSP w roku 2016 r.

Wesołych Świąt

30-07-2016 Ćwiczenia MDP Kalinowa tz. Czeczenia

W sobotę, 30 lipca odbyły się wspólne ćwiczenia OSP Wiązów, OSP MDP Wiązów (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza) i zaprzyjaźnionej jednostki OSP z Nowolesia, których organizatorem było OSP Wiązów.

30-07-2016 Wiązów, Zatrzymanie akcji serca

Festyn z okazji otwarcia placu zabaw w Wyszonowicach

14-05-2016r. ĆWICZENIA RATOWNICZO-GAŚNICZE

Dnia 14-05-2016r. odbyły się drugie gminne ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze “WIĄZÓW 2016” na terenie dawnej suszarni zbóż, organizowane przez OSP Wiązów.

Ćwiczenia WIĄZÓW 2016 – 14 maja 2016r.

plakat cwiczenia